Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze
Algemene Verkoop en Leveringsvoorden
AKKOORD
NIET AKKOORD